Tag Archives: hocgihomnay

Hướng dẫn chọn sở thích hành vi đúng đối tượng khi chạy quảng cáo Facebook

Khi các bạn chạy quảng cáo facebook nên test các từ khóa, sau khi test từ khóa xong, nhóm quảng cáo nào có comment thì mình phân tích ra đội tuổi và giới tính, sở thích đã ra rồi gom thành 1 nhóm để chạy. Xem thêm tại: Fanepage:

Hướng dẫn gắn pixel facebook vào website – Chạy quảng cáo facebook trên tệp lookalike

Hướng dẫn tạo tệp pixel facebook vào website, hướng dẫn chạy tệp lookalike, chạy remarketing facebook. Các bạn cài plugin Insert Headers and Footers Xem …