Tag Archives: hòa dương

Ôn tập tin học ứng dụng Excel: Đề số 12

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng EXCEL đề ôn tập 12 1. Định dạng bảng kê với Format as Table với style Dark 2. Đặt tên vùng Define Name 3. Data Validation với List khai báo 4. Data Validation với hàm INDIRECT 5. Tính số ngày có điều kiện 6. Lấy dữ […]

Ôn tập tin học ứng dụng Excel: Đề số 11

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng EXCEL đề ôn tập 11 1. Định dạng bảng tính bằng Format as Table 2. Data Validation với List 3. Đặt tên vùng Define Name 4. Data Validation với hàm INDIRECT 5. Data Validation với số nguyên dùng between, hiển thị thông báo Error Alert 6. […]

Ôn tập tin học ứng dụng Excel: Đề số 05

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng EXCEL đề ôn tập 05 1. Định dạng bảng tính với Format as Table 2. Đặt tên vùng Define Name 3. Data Validation với List 4. Data Validation với hàm INDIRECT 5. Data Validation với ngày trong quý 6. Data Validation với số nguyên 7. Lấy […]

Ôn tập tin học ứng dụng Excel: Đề số 07

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng EXCEL đề ôn tập 07 1. Đặt tên vùng Define Name 2. Data Validation với List 3. Data Validation với hàm INDIRECT 4. Data Validation với ngày trong quý 5. Data Validation với số nguyên dùng between 6. Lấy dữ liệu kết hợp Index, Match và […]

Đề ôn tập 9 – Excel

Hướng dẫn đề ôn tập số 9 excel #MíttờHòa #HòaDương #MrHòa #Wordcănbản #Excelcănbản #Accesscănbản #Wordnângcao #Excelnângcao #Accessnângcao #Tinhọcvănphòng #Tinhọcứngdụng #Thủthuậtvănphòng #Thủthuậtmáytính Cập nhật kiến thức Word-Excel (thứ 2, 4, 6) hoặc Access (thứ 3, 5, 7) nhé Bí quá sẽ được bù đắp bằng các thủ thuật khác ngay ^^! #Mít_tờ_Hòa #Hòa_Dương #Mr_Hòa #Word_căn_bản #Excelcănbản […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 01

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 01 00:20 1. WordArt 01:40 2. Borders and Shading 03:00 3. Heading 05:10 4. Column và Bulleting 06:50 5. Image và Caption 09:26 6. Công thức toán 13:05 7. Mục lục 14:18 8. Watermark 15:25 9. Header/Footer 18:05 10. Mail Merge Link […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 02

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 02 00:20 1. WordArt 01:30 2. Borders and Shading và DropCap 03:10 3. Heading 05:05 4. Column và Bulleting 06:20 5. Image và Caption 10:38 6. Header / Footer 12:10 7. Watermark 13:05 8. Mục lục 14:25 9. Mail Merge 18:00 10. […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 03

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 03 00:30 1. Trang bìa (Cover page) 02:20 2&3. Heading (tiêu đề 3 cấp) 05:10 4&5. Mục lục 07:30 6. Section 09:15 7. Header có phân biệt trang chẵn/lẻ của section 11:30 8. Footer có phân biệt trang chẵn/lẻ của section 13:40 […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 11

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 11 00:15 1. WordArt 01:00 2. Borders and Shading và DropCap 02:40 3. Style Heading 1 03:45 4. Style Heading 2 05:20 5. Column 06:15 6. Image và Caption 08:20 7. DropCap 08:50 8. Mục lục văn bản và hình 10:35 9. […]

Ôn tập tin học ứng dụng Word: Đề số 04

Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD đề ôn tập 04 00:45 1. WordArt 01:40 2&3. Tạo mới Style 04:30 4&5. Image và Caption 07:35 6. Shape 10:40 7. Border and Shading 12:50 8. Column và Bulleting 15:35 9. Mục lục 16:35 10. Thiết kế Form Link tài liệu cho các hướng […]