Tag Archives: hình ảnh

PowerPoint 2013/2016 – Tạo Video Slideshow, Album Điện Tử Hiệu Ứng Đẹp Mắt

Video được thực hiện bởi Chuyên bán laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái. Hướng dẫn cách tạo album điện tử có nhiều hiệu ứng đẹp mắt, có nhạc nền dưới dạng video slide show bằng Powerpoint 2013. Hướng dẫn cách làm phim có nhạc từ những hình ảnh có sẵn bằng Powerpoint.

Hướng dẫn tạo hình chứa văn bản trên MS Powerpoint 2003 hoặc mới hơn

Video này hỗ trợ thao tác tạo các hình có chứa văn bản cho phần mềm trò chơi Trúc xanh. Chi tiết về trò chơi này xem tại đây: Ngoài cách tạo hình chứa văn bản dùng PPT2003 hoặc mới hơn, có nhiều cách khác để thực hiện như dùng Photoshop, dùng Paint hoặc một […]