Tag Archives: hdoffi

13. Hàm if nâng cao. Hướng dẫn bài tập Excel các hàm if lồng vào nhau

Hàm if trường hợp có nhiều điều kiện và được lồng vào nhau. Video sẽ giúp các bạn sử dụng hàm if trong Excel hiệu quả. Nếu như cần tiềm hiểu thêm cơ bản về hàm if, các bạn có thể xem lại video trước. Tập 12. Playlist: Hãy chia sẽ video trên các mạng […]

12. Hàm if trong Excel. Hướng dẫn bài tập Excel

Chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm if cơ bản trong Excel. Đây là hàm điều kiện được sử dụng rất nhiều. Đi kèm là một bài tập ví dụ cách sử dụng hàm này. Sẽ còn những trường hợp khác như các hàm if lồng vào nhau hay kết hợp với các […]

3. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm vlookup, hàm sum, hàm sumif, hàm if. Định dạng cell

Hướng dẫn bài tập excel. Hàm vlookup, sum, sumif, if. Định dạng cell My Channel: Tải file Excel trên: Video tiếp theo trong series hướng dẫn bài tập excel. Thông qua bài tập này các bạn có cơ hội tìm hiểu thêm về hàm vlookup, hàm sum, hàm sumif và hàm if. Cách định dạng […]