Tag Archives: GIÃN chữ

[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn sử dụng Font – cơ bản và nâng cao

Video này hướng dẫn các bạn sử dụng font và nhóm font với các nôi dung sau: – Font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ – Hiệu ứng và màu chữ – Co và giãn khoảng cách chữ (condensed, expanded) – Xóa định dạng #MS_IT