Tag Archives: freeze panes excel

Hướng dẫn cách cố đinh dòng và cột trong Excel với Freeze Panes

Để cố định dòng và cột để làm tiêu đề hoặc nhiều khi file excel (2003, 2007, 2010, 2013, 2016) của mình nhiều dữ liệu và mình muốn đối chiếu với tiêu đề của hàng hay cột để có thể làm việc nhanh hơn khỏi phải kéo lên kéo xuống. Clip này mình hướng dẫn […]

Intermediate Excel Skills, Tips, and Tricks Tutorial

If you like this video, here’s my entire playlist of Excel tutorials: Learn many of the intermediate skills, tips, and tricks that you’ll need in order to be able to use Excel effectively. This is the second of several video tutorials on Excel. Please consider watching my other video: The Beginner’s Guide to Excel. In […]