Tag Archives: facebook pixel

Remarketing Trên Facebook: Hướng Dẫn Gắn Mã Pixel Và Tạo Tệp Đối Tượng Tùy Chỉnh Trên Facebook

Pixel Facebook Là Gì? Hướng dẫn chạy Remarketing Facebook Khi Khách Hàng Vào Website or Fanpage Blog: Nội dung video: – Pixel facebook là gì? – Tầm quan trọng của pixel facebook đối với website – Các bước triển khai gắn Pixel Facebook lên Website – Lấy mã Pixel từ tài khoản quảng cáo Facebook […]