Tag Archives: facebook chat website

Hướng dẫn tích hợp Messenger (Facebook) vào website

* Yêu cầu: – Có 1 SSL (chứng chỉ số) cho tên miền – Quản trị admin của Facebook Fanpage đã xuất bản (Published) * Bước 1: Đăng ký tài khoản nhà phát triển Facebook: – Xác minh bằng Số điện thoại – Tạo ứng dụng đầu tiên (chưa cần kích hoạt) và copy Mã […]