Tag Archives: excelthuctien

Hướng dẫn tách họ tên trong excel – Excel thực tiễn

Hướng dẫn tách họ tên trong excel – Excel thực tiễn #excelthuctien #hocexcelcoban #hocexcelonline ► Chia sẻ – Trao Đổi – Học hỏi Kênh chia sẻ những kiến thức, thủ thuật tin học văn phòng khi đi làm Hàm Excel cơ bản đến nâng cao Mục đích của kênh nhằm giao lưu, học hỏi cùng […]

Addin đọc số thành chữ trong Word – Excel thực tiễn

Addin đọc số thành chữ trong Word – Excel thực tiễn #excelthuctien #hocexcelcoban #hocexcelonline Các bạn có thể vào đây để tải Addin và xem hướng dẫn sử dụng: ► Chia sẻ – Trao Đổi – Học hỏi Kênh chia sẻ những kiến thức, thủ thuật tin học văn phòng khi đi làm Hàm Excel […]