Tag Archives: excel tutorials

37. Hướng dẫn kết hợp hàm INDEX & MATCH (Tiện dụng hơn VLOOKUP) | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 37 với chủ đề Hướng dẫn kết hợp hàm INDEX & MATCH (Tiện dụng hơn VLOOKUP). Dưới đây là phần Transcript: “Chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 hàm INDEX và MATCH. Chúng thường được […]