Tag Archives: Excel đánh giá năng lực KPI

? Excel Basic – thực hành Radar (Spider) Chart Bài 9

Excel Xác định điểm hòa vốn Biểu đồ Radar Chart, thường được gọi là Biểu đồ mạng nhện, giúp khảo sát sự hài lòng của khách hàng và đánh giá năng lực đầu vào/ định kỳ nguồn nhân sự. Nhằm kiện toàn và trau dồi năng lực của từng cá nhân. Radar Chart là Công […]