Tag Archives: excel cho nguoi moi bat dau

Excel cho người mới bắt đầu Bảng doanh thu phòng Hàm thông dụng IF INT MOD SUM

EXCEL CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU. HÀM THÔNG DỤNG IF – INT – MOD – SUM QUA BẢNG TÍNH DOANH THU PHÒNG KHÁCH SẠN Các hàm thông dụng trong bài: 1. Hàm IF: Hàm trả về giá trị theo điều kiện. (dùng tính giá tuần, giá ngày lẻ theo điều kiện) Có 2 trường hợp […]

Học EXCEL cơ bản | 10 Hướng dẫn vẽ biểu đồ hình cột

Học EXCEL cơ bản | 10 Hướng dẫn vẽ biểu đồ hình cột ▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: ▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi ▷ Facebook Page: Vẽ biểu đồ hình cột và 1 số loại biểu […]