Tag Archives: excel.chicken

Hướng dẫn tạo báo cáo động Dashboard với Pivot Table và Slicer trong Excel

Download tài liệu: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ:: Bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo báo cáo động Dashboard với Pivot Table và Slicer trong Excel. Nội dung gồm: – Tạo báo cáo động trong Excel – Hướng dẫn tạo báo cáo động với Pivot và Slicer – […]

Hướng dẫn xóa nhanh các ô trống, dòng trống và lấp đầy các ô trống trong Excel

Download tài liệu: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ:: Bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác với các ô trống trong Excel bao gồm – Xóa nhanh các dòng trống trong excel – Xóa nhanh các cột trống trong Excel – Lấp đầy các ô trống trong […]

So sánh nhanh 2 vùng dữ liệu trong Excel

Download tài liệu: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ:: Bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách So sánh nhanh 2 vùng dữ liệu trong Excel. Bài giảng cũng hướng dẫn các bạn: – Cách so sánh dữ liệu trong 2 cột và đánh dấu sự khác nhau – SO […]

Hàm Vlookup trả về nhiều giá trị trong Excel

Download tài liệu: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ:: Bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách sử dụng hàm Vlookup trả về nhiều giá trị trong Excel. Bài giảng cũng hướng dẫn các bạn: – Hàm Vlookup trả về nhiều giá trị – Vlookup trả về nhiều giá trị […]

Cách tạo Drop List trong Excel | Tìm kiếm dữ liệu gợi ý như google

Download tài liệu: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ:: Bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách tạo Drop List trong Excel | Tìm kiếm dữ liệu gợi ý như google. Bài giảng cũng hướng dẫn các bạn: – Cách tạo drop list trong excel – Tạo drop list trong […]

Ứng Dụng VBA Excel | Bài 07 Tính tổng theo màu trong Excel

Bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn một trong những ứng dụng VBA Excel là tính tổng theo màu sắc trong Excel bằng VBA. Sử dụng hàm sum_color để tính tổng các ô theo điều kiện màu sắc bằng VBA trong Excel một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Download tài liệu: […]

Hàm Excel Thông Dụng | Hàm CountIF (Hay nhất)

Hàm Countif là một trong những hàm Excel thông dụng và được sử dụng rất nhiều trong Excel. Bài giảng chi tiết này mình hướng dẫn các bạn toàn bộ về hàm Countif gồm cấu trúc của một hàm CountIF, cách sử dụng hàm Countif và các ví dụ cụ thể cũng như đơn giản […]

Thủ thuật Excel | Hướng dẫn sử dụng Slicer trong Excel

Download tài liệu: Đăng ký Để nhận video mới: Facebook hỗ trợ:: Trong bài tập excel nâng cao này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Slicer trong Excel một trong những thủ thuật rất hay trong Excel và hướng dẫn sử dụng Slicer để lọc bảng dữ liệu trong Excel Hướng dẫn tạo […]