Tag Archives: excel 2016

27. Hướng dẫn Định dạng có điều kiện (Conditional formatting) | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 27 với chủ đề Hướng dẫn Định dạng có điều kiện (Conditional formatting) trong Excel. Dưới đây là phần Transcript: Conditional formatting – định dạng có điều kiện là việc áp dụng một hoặc nhiều […]

36. Hướng dẫn sử dụng VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 36 với chủ đề Hướng dẫn sử dụng VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel. Dưới đây là bản Transcript: “Trong video này, chúng ta sẽ học về 2 hàm tìm kiếm của Excel: VLOOKUP và HLOOKUP. […]

23. Hướng dẫn sử dụng tính năng lọc Custom Sort | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 23 với nội dung Hướng dẫn sử dụng tính năng lọc Custom Sort. Dưới đây là phần Transcript: Tính năng mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay là Custom sort […]

25. Hướng dẫn cố định dòng và cột (Freeze Panes) | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 25 với nội dung Hướng dẫn cố định dòng và cột (Freeze Panes). Dưới đây là phần Transcript: Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách giữ nguyên một số dòng hoặc một […]

38. Hướng dẫn kết hợp hàm INDEX – MATCH – MATCH | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 38 với chủ đề Hướng dẫn kết hợp hàm INDEX – MATCH – MATCH. Dưới đây là phần Transcribe: “Với hàm INDEX, chúng ta cần nhập vị trí của hàng và vị trí của cột. […]

34. Hướng dẫn sử dụng hàm MAX và hàm MIN | Khóa học phần mềm văn phòng Excel

Khóa học Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Saga.vn đã quay trở lại với clip thứ 34 với chủ đề Hướng dẫn sử dụng hàm Max và Min trong Excel. Dưới đây là bản Transcript: “Hôm nay, chúng ta sẽ học về hàm Max và hàm Min. Đây là 2 hàm […]

Hướng dẫn cách cài đặt Microsoft Excel mới nhất 2019(crack vĩnh viễn)

– tải excel mới nhất 2019 – tải excel full crack – HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG PHẦN MỀM 100% **LINK TẢI: -Bộ cài Microsoft Office : -File (active): Chúc các anh em thành công!