Tag Archives: e…

? Excel Basic – thực hành Radar (Spider) Chart Bài 9

Excel Xác định điểm hòa vốn Biểu đồ Radar Chart, thường được gọi là Biểu đồ mạng nhện, giúp khảo sát sự hài lòng của khách hàng và đánh giá năng lực đầu vào/ định kỳ nguồn nhân sự. Nhằm kiện toàn và trau dồi năng lực của từng cá nhân. Radar Chart là Công […]

Hướng dẫn tính chi phí kinh doanh trên eBay – Paypal – vuabanhangebay.com

Hướng dẫn tính toán chi phí kinh doanh trên eBay – phí Paypal – vuabanhangebay.com – Johny Nguyễn vua bán hàng ebay …

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL 2007,2010,2013,2016

Đọc số thành chữ (văn bản) trong Excel 2003 đến 2016 Tải về file Addins: Hãy theo dõi kênh này tại đây: Thanks!