Tag Archives: dùng hàm sum

Hướng dẫn sử dụng Excel cơ bản – [ 06 : Cách tính tổng theo hàng hoặc cột trong Excel ]

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUM để tính tổng theo hàng hoặc cột trong excel Xem thêm nội dung chi tiết tại : Cảm ơn bạn đã xem và ủng hộ Lamntn.com, subscribe và kết nối với chúng tôi : Facebook : Twitter :