Tag Archives: đổi font vntime – times new roman

Kế toán Excel 02: Đổi font TCVN3 – Unicode, đọc số tiền thành chữ [cường nguyễn]

Kế toán Excel. Hướng dẫn đổi font TCVN3 – Unicode (vnTime – times new roman) dùng Uoffice, đọc số thành chữ trong excel dùng Macro 7:30 – Đọc số tiền thành chữ #cường_nguyễn #kế_toán_excel