Tag Archives: đổi font slide

hướng dẫn đổi phông chữ mặc định trong Powerpoint

khi các bạn làm việc lần đầu tiên với powerpoint thì phong chữ của nó không phải là phông bạn vần làm, nó rất mất thời gian mỗi khi thêm văn bản lại phải đặt lại phông. video này hỗ trợ các bạn đổi thành phông mặc định cho slide