Tag Archives: des cover facebook

[TUTORIAL 5] HƯỚNG DẪN DESIGN COVER FACEBOOK BẰNG PHOTOSHOP

Máy lag lên mình làm hơi chậm, các cậu chỉnh vid cho nhanh lên tí nhé KHÔNG MANG VID RA KHỎI ĐÂY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. VÀ CHỈ DẪN LINK, KHÔNG ĐƯỢC RE-UP STOCK: PSD Coloring: PEPNIE, BT2k3,… Facebook mình nha: BGM: 1. BE WITH YOU – AKMU 2. A LOT […]