Tag Archives: Data Validation

Tạo nhiều validation phụ thuộc nhau – Create Multiple Dependent Drop Down Lists In Excel

Hướng dẫn cách tạo nhiều validation phụ thuộc nhau giống menu đa cấp. Create Multiple Dependent Drop Down Lists In Excel. Bài này mình chỉ hướng dẫn cách tạo Menu đa cấp từ Validation, nên cách format hoặc sắp xếp như thế nào, thì các bạn tự làm theo nhu cầu của mình nhé. Chúc […]

Hướng dẫn tạo LIST danh sách trong Excel, List drop down

Hướng dẫn học Excel miễn phí. Hướng dẫn tạo list danh sách trong Excel với tính năng Data Validation rất hữu ích. #NguyenThanhDung #excel #huongdanexcel

Hướng dẫn sử dụng chức năng Data Validation "Microsoft Excel 2010"'

Hướng dẫn sử dụng chức năng Data Validation ‘Microsoft Excel 2010 ‘ Xem thêm Hướng dẫn Microsoft Excel 2010: Hướng dẫn khác: