Tag Archives: Đào tạo online

Hướng dẫn viết chữ lên video bằng điện thoại một cách đơn giản nhất

Hướng dẫn viết chữ lên video bằng điện thoại một cách đơn giản nhất. Đây là một cách giúp các bạn bán hàng dễ dàng hơn bằng video, gây sự chú ý hấp dẫn đối với khách hàng. Cùng theo dõi để làm tốt nhất nhé. Chúc các bạn thành công. Chào mừng bạn đã […]

Bài 1 – Hướng dẫn Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools | Hàm BS_SQL

Add-in A-Tools cung cấp giải pháp tạo báo cáo động trong Excel rất mạnh và dễ dàng. Chỉ cần học một hàm duy nhất là BS_SQL với sáu từ khóa SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY bạn sẽ làm chủ công cụ này trong việc tạo báo cáo động. Phương pháp tạo báo […]