Tag Archives: Custom Animation

Hướng dẫn làm Ô Chữ Trò Chơi trên PowerPoint 2007

Hướng dẫn tạo: – Action Button trong PowerPoint – Ví dụ về sử dụng Custom Animation – Tạo đồng hồ clock Download – File âm thanh Tick tại: – Bài thực hành Powerpoint: – Bộ cài Office 2007 full Crack: source