Tag Archives: chữ in đậm

Hướng dẫn bình luận in đậm, nghiên, gạch ngang Youtube và Facebook || Hồng Vlogs

Hướng dẫn bình luận in đậm, nghiên, gạch ngang Youtube và Facebook || Hồng Vlogs Video hướng dẫn anh em tạo các loại chữ in đậm, in nghiên, chữ gạch ngang và nhiều kiểu chữ ký tự siêu đẹp và độc đáo, anh em xem góp ý tưởng để mình làm nhiều video hơn nữa […]