Tag Archives: Chọn hình ảnh từ danh sách trong excel

Cách chọn hình ảnh từ danh sách listbox trong Excel

Hướng dẫn cách tạo danh sách chọn listbox cho hình ảnh. Chọn giá trị từ listbox thì quá dễ dàng. Thế chọn hình ảnh từ listbox thì sao. Video này sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo listbox cho hình ảnh. Các bạn hãy xem hướng dẫn chi tiết và thực hiện theo. Chúc các […]