Tag Archives: chèn công thức toán học trên word

Hướng dẫn viết, chèn công thức Toán học trên Word 2016. How to Write Math Equations.

Để có thể chèn các công thức Toán học trong nội dung văn bản Word 2016, chúng ta có thể vẽ các công thức muốn chèn. Điều này sẽ sẽ giúp người dùng có thể nhập bất cứ công thức Toán học nào trong văn bản Word, mà không cần phải sử dụng thêm những […]