Tag Archives: chèn bảng…

[Word 2013/ 2016] Hướng dẫn bài W41- Làm việc với bảng biểu (TLTH – HP THVP)

Làm việc với bảng biểu (table) – Tạo bảng – Căn chỉnh bảng (trộn, chia ô) – Thay đổi phong cách bảng – Hiệu chỉnh kích thước ô – Căn chỉnh văn bản trong ô – Sắp xếp dữ liệu – Chèn công thức – Khôi phục bảng sang văn bản (nược lại)

[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn LÀM VIỆC VỚI TABLE

– Chèn bảng (khung ô, chưa có dữ liệu) – Chèn nội dung vào bảng Thao tác trên Tab Design (của Table Tools) – Chọn style cho bảng với các tùy chọn (Table Style) – Tự thiết kế phong cách cho bảng (Shading, border) Thao tác trên Tab Layout (của Table Tools) – Chỉnh sửa […]

Hướng dẫn Chèn Bảng Excel vào AutoCAD từ phiên bản 2010 trở lên

– Hôm nay, chúng ta học chuyển dữ liệu trong bảng Excel sang AutoCAD. Chúng ta dùng phương pháp link file Excel và AutoCAD tự nhận dữ liệu. – Đây là giao diện AutoCAD mới. Phương pháp dùng chung cho tất cả các phiên bản AutoCAD 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, […]