Tag Archives: checkin fanpage

Hướng dẫn cách tạo lập Fanpage Facebook với đầy đủ tính năng checkin, đánh giá và xếp hạng

Hướng dẫn cách lập Fanpage Facebook với đầy đủ tính năng checkin, đánh giá và xếp hạng. Cách thức để tạo ra một trang riêng trên Facebook cho doanh nghiệp, cho cá nhân buôn bán online hoặc đại diện cho một thương hiệu. Website: Facebook: Youtube: Twitter: