Tag Archives: cách tạo đường kẻ chéo trong ô

Tạo đường kẻ chéo trong word

Hôm nay kênh kiến thức tin học, sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo đường kẻ chéo trong word, khi các bạn làm việc với bảng, muốn kẻ đường kẻ chéo trong ô mà không biết phải làm sao, thì trong video này mình có hướng dẫn cho các bạn cách tạo đường kẻ chéo […]