Tag Archives: cách tạo chữ cái to đầu dòng

Cách tạo chữ cái lớn đầu dòng trong word 2003, 2007, 2010, 2013

Cách tạo chữ cái lớn đầu dòng trong word 2003, 2007, 2010, 2013… Video hướng dẫn tạo chữ to đầu dòng(chữ drop cap) rất chi tiết, dễ hiểu của 1 bậc thầy…

Hướng dẫn tạo chữ cái lớn đầu dòng trên word 2010,2013,2016

Hôm nay kênh kiến thức tin học Hướng dẫn tạo chữ cái lớn đầu dòng trên word 2010,2013,2016 sau khi xem video Hướng dẫn tạo chữ cái lớn đầu dòng trên…