Tag Archives: cách làm slide

CÁCH LÀM POWERPOINT FULL – CÁCH SỬ DỤNG POWERPOINT HIỆU QUẢ – HƯỚNG DẪN TỰ HỌC POWERPOINT A-Z

Cách làm Powerpoint FULL A-Z. Hướng dẫn cách sử dụng Powerpoint, tự học Powerpoint hiệu quả. Cách làm Powerpoint 2007, Cách làm Powerpoint 2010, Cách làm Powerpoint 2013, Cách làm Powerpoint 2016,….

Phát trực tiếp – Stream live: Powerpoint 2013 | Hướng dẫn cách làm slide

1. Ý NGHĨA POWERPOINT : Là công việc thường xuyên với mọi người trong nhiều lĩnh vực: học tập, họp, báo cáo … Truyền tải thông tin tốt hơn cũng giải đáp câu hỏi powerpoint là gì? 2. KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI MS POWERPOINT 3. THOÁT KHỎI MS POWERPOINT 4. CÁC THÀNH PHẦN TRÊN […]

Powerpoint 2016 | BÀI 4: HƯỚNG DẪN CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE MASTER POWERPOINT

Powerpoint 2016 | BÀI 4: HƯỚNG DẪN CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE MASTER POWERPOINT Xem toàn bộ khóa tin học văn phòng học Microsoft office Powerpoint 2016 tại: BÀI 1: ĐIỂM MỚI GIỚI THIỆU MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2016 BÀI 2: CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE POWERPOINT ĐÃ CÓ SẴN BÀI 3: CÁCH ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG […]

Powerpoint 2016 | Bài 10: Cách đánh số trang chèn Tiêu đề đầu và cuối trang (Header & Footer)

Powerpoint 2016 | Bài 10: Cách đánh số trang chèn Tiêu đề đầu và cuối trang (Header & Footer) Xem toàn bộ khóa tin học văn phòng học Microsoft office Powerpoint 2016 tại: BÀI 1: ĐIỂM MỚI GIỚI THIỆU MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2016 BÀI 2: CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE POWERPOINT ĐÃ CÓ SẴN BÀI 3: […]

Powerpoint 2016 | BÀI 6: CÁCH CHÈN ẢNH, XOAY ẢNH, CẮT ẢNH & ĐỊNH DẠNG ẢNH TRONG POWERPOINT

Powerpoint 2016 | BÀI 6: CÁCH CHÈN ẢNH, XOAY ẢNH, CẮT ẢNH & ĐỊNH DẠNG ẢNH TRONG POWERPOINT Xem toàn bộ khóa tin học văn phòng học Microsoft office Powerpoint 2016 tại: BÀI 1: ĐIỂM MỚI GIỚI THIỆU MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2016 BÀI 2: CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE POWERPOINT ĐÃ CÓ SẴN BÀI 3: CÁCH […]

Hướng dẫn làm PowerPoint 2007 | Cách tạo trình chiếu đẹp từ Themes có sẵn

Hướng dẫn làm PowerPoint 2007 | Cách tạo trình chiếu đẹp từ Themes có sẵn Subscribe: Fanpage: …

Powerpoint 2016 | Bài 13: Hướng dẫn cách Trình chiếu tự động slide powerpoint

Powerpoint 2016 | Bài 13: Hướng dẫn cách Trình chiếu tự động slide powerpoint Xem toàn bộ khóa tin học văn phòng học Microsoft office Powerpoint 2016 tại: BÀI 1: ĐIỂM MỚI GIỚI THIỆU MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2016 BÀI 2: CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE POWERPOINT ĐÃ CÓ SẴN BÀI 3: CÁCH ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN […]

Powerpoint 2016 | BÀI 5: CÁCH TẠO HIỆU ỨNG TRÊN SLIDE POWERPOINT

Powerpoint 2016 | BÀI 5: CÁCH TẠO HIỆU ỨNG TRÊN SLIDE POWERPOINT Xem toàn bộ khóa tin học văn phòng học Microsoft office Powerpoint 2016 tại: BÀI 1: ĐIỂM MỚI GIỚI THIỆU MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2016 BÀI 2: CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE POWERPOINT ĐÃ CÓ SẴN BÀI 3: CÁCH ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG SLIDE […]

Làm powerpoint | BÀI 2: CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE POWERPOINT ĐÃ CÓ SẴN

Hôm nay bo giao duc – học viện hoa sen – HVHS – Trước kia là Đại học Hoa Sen university mang giao duc Online – bao giao duc hoa sen giới thiệu bài học: Làm powerpoint | BÀI 2: CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE POWERPOINT ĐÃ CÓ SẴN Xem toàn bộ khóa tin học văn […]