Tag Archives: cách dùng

Cách dùng hàm Index, hàm Match trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Index, hàm Match trong Excel, hàm tìm kiếm dữ liệu trong bảng 2 chiều trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 Xem các video hướng dẫn sử dụng các hàm Excel:

13. Hàm if nâng cao. Hướng dẫn bài tập Excel các hàm if lồng vào nhau

Hàm if trường hợp có nhiều điều kiện và được lồng vào nhau. Video sẽ giúp các bạn sử dụng hàm if trong Excel hiệu quả. Nếu như cần tiềm hiểu thêm cơ bản về hàm if, các bạn có thể xem lại video trước. Tập 12. Playlist: Hãy chia sẽ video trên các mạng […]

Hướng dẫn cách sử dụng Flash Fill trong Excel 2013

Hướng dẫn cách sử dụng Flash Fill trong Excel 2013, flash fill là chức năng tiên đoán dữ liệu mới được bổ sung trong phiên bản Microsoft Excel 2013 – Các …