Tag Archives: Cách chuyển số thành chữ trong Excel

chuyển đổi số thành chữ trong Excel

Hướng dẫn cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 chi tiết: – Chuyển số thành chữ trong Excel là việc làm hết sức cần thiết cho mọi kế toán đặc biệt với những kế toán tiền lương, kế toán bán hàng, thu ngân, thủ quỹ… nói chung là những […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL 2007,2010,2013,2016

Đọc số thành chữ (văn bản) trong Excel 2003 đến 2016 Tải về file Addins: Hãy theo dõi kênh này tại đây: Thanks!