Tag Archives: Các hàm thời gian trong excel

Học excel bài 5: Các hàm về thời gian, TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, ….!

Hướng dẫn các hàm thời gian thường dùng trong excel: TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, EDATE, EOMONTH, HOUR, MINUTE,SECOND…. Học excel từ cơ bản đến nâng cao Excel 2019, Học chứng chỉ cntt cơ bản đến nâng cao