Tag Archives: CÁC HÀM HAY DÙNG TRONG EXCEL.

Hướng dẫn học Excel – Các hàm IF – VLOOKUP – MID – RIGHT – VALUE – ISNA – AND – OR.

Một ví dụ bài tập thường gặp trong nhà trường về các hàm thông dụng – If – VLOOKUP – ISNA – AND – OR. Mọi người xem và có thể thực hành theo file bên dưới. Tải bải tập link: