Tag Archives: bật khiên bảo vệ avatar

HƯỚNG DẪN TẠO KHIÊN BẢO VỆ CHO TRANG CÁ NHÂN TRÊN FACEBOOK

Bật khiên bảo vệ ảnh đại diện Facebook đang trở thành trào lưu được nhiều người sử dụng. Sử dụng khiên bảo vệ avatar facebook cũng thể hiện rằng đây là Facebook chính chủ. Thực hiện những bước tạo khiên bảo vệ được hướng dẫn trong video sẽ giúp bạn bảo vệ cho trang cá […]