Tag Archives: bài tập word lớp 5

Giải bài tập tổng hợp Word 2007 2010 Lớp 5 (Phần 1)

Bài tập tổng hợp này, phần 1 gồm có hướng dẫn chỉnh các thông số word 2007 ban đầu để làm việc dễ hơn, cách tạo nhãn đẹp, có ghi tiêu đề, cách đánh dấu tự động trong Word 2007 2010.

Giải bài tập tổng hợp Word 2007 2010 Lớp 5 (Phần 3)

Ở phần 3 hướng dẫn làm thời khóa biểu sáng chiều bằng word, căn đều đoạn văn, thụt lề đoạn văn, chèn ảnh gần đoạn văn, chỉnh đoạn văn

Giải bài tập tổng hợp Word 2007 2010 Lớp 5 (Phần 2)

Phần 2 mình hướng dẫn vẽ bảng cấm săn hổ, làm nhãn đĩa phim bằng word, làm nhãn vở đơn giản bằng word, cắt bớt khung ảnh.