Tag Archives: bài tập excel

[01] Tạo mới, mở và lưu tập tin Excel – Create, Open and Save Excel file

* Bài 01 -Tạo mởi, mở và lưu tập tin Excel – Create, Open and Save Excel file Link download các file excel: Các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ, đón xem bài hướng dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Hướng dẫn giải bài tập: Tính điểm tổng, trung bình và xếp loại học sinh trong Excel

Hướng dẫn giải bài tập: Tính điểm tổng, trung bình và xếp loại học sinh trong Excel – Nếu điểm trung bình trên 8 thì xếp loại Giỏi – Nếu điểm trung bình từ 6,5 đến 8 thì xếp loại Khá – Nếu diểm trung bình từ 5 đến dưới 6,5 thì xếp loại Trung […]

Cách dùng Consolidate gộp dữ liệu trùng nhau trong Excel

Hướng dẫn cách dùng Consolidate để gộp dữ liệu trùng nhau trong Excel qua đó tổng hợp dữ liệu trong 1 sheet hoặc từ nhiều sheet khác nhau. Đây là bài tập excel nâng cao số 5 về cách sử dụng Consolidate trong Excel. Áp dụng cho tất cả các phiên bản Excel. – Link […]

1. Hướng dẫn bài tập Excel. Hàm if, left, right, trích lọc danh sách.

download file: hướng dẫn bài tập excel và kết hợp giải thích các sử dụng các hàm if, hàm left, hàm right. Các trích lọc danh sách.

6. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm Vlookup, hàm if Kết hợp if và vlookup. Update

Video hướng dẫn bài tập excel. Chi tiết hàm vlookup, hàm if và cách kết hợp 2 hàm này. Link tải file excel cho video minh họa ở bên dưới, các bạn có thể…

Bài tập Excel nâng cao có hướng dẫn giải [Cực Hay]

Bài tập Excel nâng cao có lời giải, hướng dẫn giải cực hay và bài tập excel khó nhất – bài số 7. Trong bài tập excel nâng cao có đáp án này gồm các nội dung nâng cao kế toán sau đây: – Tạo drop down list có giá trị phụ thuộc list khác […]