Tag Archives: app ban hang

Android – App bán hàng – Bài 4: Viewflipper chạy quảng cáo

Hướng dẫn xây dựng app bán hàng online trong Android. Khóa học Lập trình Android tại KhoaPham.Vn: Tư vấn ghi danh: 0942764080 Hỗ trợ kỹ thuật: 0967908907 (Thứ hai đến thứ sáu từ 13 – 16h) Fanpage: