Tag Archives: Animations

Hướng dẫn làm PowerPoint 2019 | Cách tạo hiệu ứng chuyển động cho đối tượng trên/ powerpoint

Theo dõi In this PowerPoint tutorial, I have showed how to design an animated PowerPoint presentation slide. Here, I have used only a single slide to represent four with infographic view. TRIE Powerpoint anitations Mọi người nhớ đăng ký kênh đễ theo dõi kênh tài chính , kiến thức tại Sticktalks Liên Hệ: 0939988233 #Powerpoint […]

How to create Stylish Photo Frame in PowerPoint/Hướng dẫn Powerpoint

Theo dõi In this PowerPoint tutorial, I have showed how to design an animated PowerPoint presentation slide. Here, I have used only a single slide to represent four with infographic view. Learn to create a modern and stylish looking PowerPoint Photo Frame. Use this PowerPoint design to introduce yourself, other speakers, or even highlight a […]

Cách làm slide trở nên chuyên nghiệp hơn – Hướng dẫn Powerpoint 2019 cơ bản/Presentations

Theo dõi In this PowerPoint tutorial, I have showed how to design an animated PowerPoint presentation slide. Here, I have used only a single slide to represent four with infographic view. Country river Morph Down hình: Mọi người nhớ đăng ký kênh đễ theo dõi kênh tài chính , kiến thức tại Sticktalks Liên Hệ: […]

[ POWERPOINT ] Hướng dẫn tạo slide đơn giản trình chiếu sản phẩm-Morph Powerpoint Template

Magic Morph là một hiệu ứng được nâng cấp trong phiên bản office 2016 và office 365. nó là sự chuyển đổi giữa 2 slide trình chiếu nhưng không làm mất đi tính chất ban đầu. Hiệu ứng này rất đặc biệt khi chúng ta chuyển đổi slide liên tục, làm cho người xem có […]