Tag Archives: advanced

Học Excel: Sắp xếp, trích lọc dữ liệu bằng Auto Filter và Advanced

Hướng dẫn chi tiết sắp xếp và trích lọc dữ liệu trong excel Trích lọc tự động Filter Lọc nâng cao Advanced

Hướng dẫn sử dụng Advanced Filter -Lọc nâng cao trong Excel để lọc nhiều điều kiện

Có 2 bước trong lọc nâng cao với công cụ Advanced filter trong Excel – Bước 1: Tạo điều kiện lọc Nên Copy tiêu đề cột ở cột điều kiện cần lọc ra Tạo điều kiện lọc với lưu ý – Nếu để điều kiện cùng dòng thì sẽ là AND – VÀ -có nghĩa […]