Tag Archives: Adobe Photoshop (Software)

[TUT #2] Hướng dẫn tạo cover facebook đẹp, nhanh nhất. Hiệu ứng hình lồng vào chữ

Facebook : Twitter : TUT #1: – Các bạn nên Click HD để dễ theo dõi _______ Font sử dụng: Impact ____ Thực hiện: HDL _______ Photoshop CS, Photoshop CS6, Hướng dẫn tạo ảnh bìa, cover facebook, Tutorial, Ảnh bìa cảm xúc, Gia đình, love Ảnh bìa tình yêu, ảnh bìa cảm xúc

Hướng dẫn Cover ảnh bìa facebook tên phát sáng bằng photoshop online

Hướng dẫn Làm cover ảnh bìa facebook tên phát sáng độc đáo bằng photoshop online trực tuyến Link photoshop online : , My Blog : Fb : source