Tag Archives: 3D

DIY Excel #3: Hướng dẫn tạo file PDF định dạng 3D của PCB trên Altium Designer

Fb mình: Facebook.com/diyexcel , Rất mong được giao lưu học hỏi và nhận được sự ủng hộ từ các bạn. File PDF định dạng 3D có nghĩa là khi bạn mở file PDF đó ra, bạn có thể xoay Board mạch, xem được nó dưới hình thức 3D. từ đó ta có cái nhìn tổng […]