Tag Archives: 16

Hướng dẫn làm bài thực hành excel (phần 1)

Do mình làm gấp nên có thể sẽ có lỗi ở phần cuối Dmax, nếu có gì sai sót thì mình sẽ chỉnh sửa sau. Ai có thắc mắc gì thì cứ gọi điện, hỏi trực tiếp hoặc email cho mình. Chỉ cần làm đến đây là bạn có thể nộp bài cho thầy rồi. […]