Site 2 tháng tuổi, domain mới..từ khoá cũng lên được trang 3 4 ….giờ cho em hỏ…

Site 2 tháng tuổi, domain mới..từ khoá cũng lên được trang 3 4 ….giờ cho em hỏi cách đi backlink ra sao đối với site với đối thủ to vật vã. Em không có kinh nghiệm xây PNB và backlink nên cần lắm lời khuyên !

#rseo_hoidap

8 thoughts on “Site 2 tháng tuổi, domain mới..từ khoá cũng lên được trang 3 4 ….giờ cho em hỏ…

Comments are closed.