Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Site 2 tháng tuổi, domain mới..từ khoá cũng lên được trang 3 4 ….giờ cho em hỏ…

Site 2 tháng tuổi, domain mới..từ khoá cũng lên được trang 3 4 ….giờ cho em hỏi cách đi backlink ra sao đối với site với đối thủ to vật vã. Em không có kinh nghiệm xây PNB và backlink nên cần lắm lời khuyên !

#rseo_hoidap

8 thoughts on “Site 2 tháng tuổi, domain mới..từ khoá cũng lên được trang 3 4 ….giờ cho em hỏ…

Comments are closed.