Quản lý mật khẩu

Bạn có thể yêu cầu Chrome lưu mật khẩu của bạn cho nhiều trang web.
Tìm hiểu thêm về cách Chrome bảo vệ mật khẩu của bạn.
Tìm hiểu thêm về quy trình mã hoá mật khẩu trên thiết bị.
Khi bạn nhập mật khẩu mới vào một trang web, Chrome sẽ hỏi để lưu mật khẩu đó. Để chấp nhận, hãy nhấp vào Lưu.

Để xem mật khẩu sẽ lưu, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trước .
Nếu có nhiều mật khẩu trên trang, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống . Sau đó, chọn mật khẩu mà bạn muốn Chrome lưu.
Nếu tên người dùng của bạn không hiển thị hoặc hiển thị không chính xác, hãy nhấp vào hộp văn bản bên cạnh “Tên người dùng”. Sau đó, nhập tên người dùng mà bạn muốn Chrome lưu.
Nếu bạn muốn lưu một mật khẩu khác, hãy nhấp vào hộp văn bản bên cạnh “Mật khẩu”. Sau đó, nhập mật khẩu mà bạn muốn Chrome lưu.

YouTube video

Xem Thêm:  Người viết kịch bản của Hollywood chấm dứt đình công

Viết một bình luận