Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Proxy Shark 2019 v2.8 (Tool cào proxy và auto thay đổi proxy trình duyệt)

Giới Thiệu Proxy Shark

Đại diện cá mập là một công cụ proxy và thay đổi proxy browser.

Công cụ này có thể lấy các proxy server từ internet và kiểm tra trạng thái trực tuyến + thông tin proxy.

Bạn cũng có thể nhập các proxy của riêng mình để kiểm tra và xóa các bản sao.

Sử dụng proxy server mới của bạn trong firefox, internet exporer hoặc chrome có chức năng thay đổi proxy shark shark proxy.

Tính năng Proxy Shark

 • Thay đổi firefox, internet explorer hoặc proxy chrome
 • Trình kiểm tra trực tuyến
 • Trình kiểm tra thông tin ủy nhiệm
 • Lựa chọn quốc gia ủy quyền
 • Thay đổi proxy trình duyệt web
 • Lấy proxy server
 • Nhập khẩu / danh sách ủy nhiệm
 • Xóa proxy proxy
 • Lưu proxy
 • Thông tin mức nặc danh ủy nhiệm
 • Thông tin tên máy chủ ủy nhiệm
 • Thông tin quốc gia ủy nhiệm
 • Speed
 • Trình kiểm tra ip
 • Và nhiều hơn nữa.

Tải Tool