Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[PP]Thiết đặt các giá trị mặc định trong PowerPoint 2013 (Thiết kế Template)Video hướng dẫn cách đặt các thông số mặc định (font, cỡ chữ, kiểu chữ, màu nền, màu chữ,….) trong PowerPoint 2013. Từ đó giúp bạn mỗi lần làm việc với PowerPoint không phải chỉnh lại các thông số này mỗi lần