Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[PowerPoint] Hướng dẫn kĩ thuật lồng tranh đẹp như Photoshop bằng PowerPointẢnh của Drew Hays trên Bapt
Ảnh của jonathan riley trên Bapt
Ảnh của Owen CL trên Bapt
Ảnh của Sharon Christina Rørvik trên Bapt
link kho ảnh
Để xem toàn bộ các hướng dẫn về các phần mềm soạn giáo án điện tử mời thầy cô vào kênh youtube
►Link kênh youtube
►Link fanpage

4 thoughts on “[PowerPoint] Hướng dẫn kĩ thuật lồng tranh đẹp như Photoshop bằng PowerPoint

Comments are closed.