Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Powerpoint 2016 | Bài 10: Cách đánh số trang chèn Tiêu đề đầu và cuối trang (Header & Footer)Powerpoint 2016 | Bài 10: Cách đánh số trang chèn Tiêu đề đầu và cuối trang (Header & Footer)
Xem toàn bộ khóa tin học văn phòng học Microsoft office Powerpoint 2016 tại:
BÀI 1: ĐIỂM MỚI GIỚI THIỆU MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2016
BÀI 2: CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE POWERPOINT ĐÃ CÓ SẴN
BÀI 3: CÁCH ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG SLIDE POWERPOINT 2016
BÀI 4: HƯỚNG DẪN CÁCH CHỈNH SỬA SLIDE MASTER POWERPOINT
BÀI 5: CÁCH TẠO HIỆU ỨNG TRÊN SLIDE POWERPOINT
BÀI 6: CÁCH CHÈN ẢNH, XOAY ẢNH, CẮT ẢNH & ĐỊNH DẠNG ẢNH TRONG POWERPOINT
BÀI 7: CÁCH CHÈN VÀ SỬ DỤNG BẢNG BIỂU TRONG SLIDE POWERPOINT
BÀI 8: CÁCH chèn và Sử dụng biểu đồ trong powerpoint 2016
BÀI 9: CÁCH CHÈN CẮT TỈA VIDEO CLIP , CHÈN NHẠC AUDIO MP3 VÀO SLIDE
Bài 10: Cách đánh số trang chèn Tiêu đề đầu và cuối trang (Header & Footer) cho slide Powerpoint
BÀI 11: Hướng dẫn cách xây dựng một bài thuyết trình hoàn chỉnh Slide Powerpoint
BÀI 12 : CÁCH TRÌNH CHIẾU BÀI THUYẾT TRÌNH SLIDE POWERPOINT
Bài 13: Hướng dẫn cách Trình chiếu tự động slide powerpoint
BÀI 14 : CÁCH IN ẤN BÀI THUYẾT TRÌNH slide powerpoint 2016
Bài 15: Tổng kết khóa học MicroSoft Office Powerpoint 2016 và giới thiệu khóa học khác

THEO DÕI HỌC VIỆN HOA SEN – HVHS – ĐẠI HỌC HOA SEN TRÊN:
F:
T:
W:
Y:
Đăng ký học miễn phí: