Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Ôn tập tin học ứng dụng Word Nâng Cao: Đề số 03 (Phần 3)Hướng dẫn tự ôn tập tin học ứng dụng WORD NÂNG CAO đề ôn tập 03 – phần 3

1. Xác lập bố cục trang: Khổ A4, Top=Bottom=Left=Right= 2.5 cm phân section, tạo Header, Footer và số trang.
2. Xác lập các Paragraph Style và định dạng
Xem lại phần 1 tại:
———————————-
3. Xác lập Multilevel List để tự động tạo thứ tự cho các cấp đề mục
4. Chèn Picture, tạo SmartArt, WordArt
5. Phân columns, tạo Drop Cap cho nội dung của đề mục 3.2
6. Tạo Footnote cho từ “MOSWC” ở đề mục 1.1. và 3 Endnote ở đề mục 2.2.b)
Xem lại phần 2 tại:
———————————-

00:07 7. Tạo Table và Chart ở đề mục 4.3
05:26 8. Sử dụng các chức năng tự động để tạo mục lục và danh mục các đối tượng
07:23 9. Sử dụng thông tin từ file DuLieu_Mail.xlsx chèn các Merge Fields
08:34 10. Tạo Equation

Link tài liệu cho các hướng dẫn:

#MíttờHòa #HòaDương #MrHòa
#Wordcănbản #Excelcănbản #Accesscănbản
#Wordnângcao #Excelnângcao #Accessnângcao
#Tinhọcvănphòng #Tinhọcứngdụng #Thủthuậtvănphòng #Thủthuậtmáytính

Cập nhật kiến thức Word-Excel (thứ 2, 4, 6) hoặc Access (thứ 3, 5, 7) nhé
Bí quá sẽ được bù đắp bằng các thủ thuật khác ngay ^^!

#Mít_tờ_Hòa #Hòa_Dương #Mr_Hòa
#Word_căn_bản #Excelcănbản #Access_căn_bản
#Word_nâng_cao #Excel_nâng_cao #Access_nâng_cao
#Tin_học_văn_phòng #Tin_học_ứng_dụng #Thủ_thuật_văn_phòng #Thủ_thuật_máy_tính

📣 Đừng quên subscribe, like và comment để cập nhật thêm nhiều kiến thức mới nhé mới nhé!
– Youtube:
– Fanpage:
– Page có gì zui:
– Blog:
– Instagram:
– Twitter:
– Tumblr:
– Stackoverflow:
– GitHub:
– Codeproject:
– Researchgate:

Cùng Mr.Hòa (Mít tờ Hòa) chia sẻ kiến thức: #mittohoa #míttờhòa #hoaduong #hòadương
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO